เราคัดสรรวัตถุดิบที่ปลูกแบบปลอดสารจากไร่

นำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในสูตร ที่ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น

มัลเบอร์รี่ (Mulberry) หรือลูกหม่อน เป็นผลไม้หนึ่งในตระกูลเบอร์รีที่นับวันยิ่งได้รับความนิยมในการรับประทานเพื่อสุขภาพ สรรพคุณของมัลเบอร์รี่นั้นมีมากหมายจากทั้งใบและผล ดังนั้นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์เราจะทำมากจากลูกหม่อนหรือใบหม่อน เพื่อให้ทุกคนได้รับคุณประโยชน์จากผลไม้ชนิดนี้

ในปี 2560 เราเริ่มผลิตสินค้าในแบรนด์ นายหม่อนหวาน ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตจากต้นมัลเบอร์รี่ปลอดสารของไร่ในอำเภอ ปากช่อง เช่น น้ำมัลเบอร์รี่ นายหม่อนหวาน ที่เราได้พัฒนาสูตรที่ ยังคงรสชาดหอมเข้มขนในทุกขวด และไม่มีการใช้วัตถุกันเสีย สี หรือแต่งกลิ่น

น้ำมัลเบอร์รี่ 

ทำจากผลสด  ส่งตรงจากไร่หม่อน อ.ปากช่อง

"ใน 1 ขวด มีสารแอนโทไซยานิน มากถึง 32 มิลิกรัม"

ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น